Мұғалім: Алишева Аида Сайлаубековна  экономика ғылымдарының магистрі, сеньор- оқытушы 
тел.: 87075093599
почта: aigerim1234.com@yandex.kz

«Бухгалтерлік есеп және аудит» пәні студенттерге теориялық және тәжірибелік білім беруді үйрету және әрбір болашақ маман иелері үшін аудиторлық және бухгалтерлік пікір қалыптастыру.            

1тақырып: Бухгалтерлік есептің калыптасу тарихы
2 тақырып: Ежелгі әлем елдерінде экономикалық есептің пайда болуы және оның дамуы
3 тақырып: Батыс Еуропадағы ерте орта ғасырлардағы бухгалтерлік есептің дамуы
4 тақырып: Итальяндық есеп мектебінің дамуы
5 тақырып: Франциядағы бухгалтерлік есептің дамуы
6 тақырып: Франциядағы бухгалтерлік есептің дамуы
7 тақырып: Неміс елінің (Германия) бухгалтерлік есеп мектебінің қалыптасуы
8 тақырып: №1 Аралық бақылау
9 тақырып: Ағылшын-американдық бухгалтерлік есеп мектебі
10 тақырып: Ағылшын-американдық бухгалтерлік есеп мектебі
11 тақырып:Орыс бухгалтерлік мектеп
12 тақырып: КСРО және ХХІ ғасырдағы бухгалтерлік есеп
13 тақырып: Камералды есеп
14 тақырып: Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің қалыптасуы және дамуы
15 тақырып: №2  Аралық бақылау