«Көмірсутектерді дайындау мен жинаудың заманауи әдістері» пәні мұнаймен бірге өндірілетін мұнайдың, мұнай газының және қабаттық судың физикалық-химиялық қасиеттерін, кәсіптік құбырлардың түрлері мен сыныптамасын, оларды пайдалану кезіндегі асқынуларды, мұнай кәсіпшілікте дайындаудың технологиялық процестері мен сызбаларын, Ағынды суларды дайындау процестерін, ұңғымалық өнімді жинау мен тасымалдаудың қазіргі заманғы жүйелерінің негізгі элементтері мен жабдықтарын білу.