Бұл пән басқарудың мазмұны жан-жақты ашады, басқару туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі басқару қызметін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалауда нақтылау дағдыларды тудырады.

Оқытушы: э.ғ.м., сеньор-лектор Отарбаева Айжан Базарбаевна

ұялы тел: 8-701-737-7272

эл. пошта: a-o777@mail.ru